Selleks, et puhkus oleks meeldiv nii tänastele kui homsetele külastajatele, palume silmas pidada, et Valgevillas peetakse lugu meie loodut hindavatest külastajatest.

Palume suhtuda Teid ümbritsevasse heaperemehelikult ning kasutada maja ruume, sisustuselemente, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele ning endast maha jätta vaid head mälestused ning tunded.

 

Tegevus

Kahjutasu

 • Võtme(te) kaotamine
 • 65 eurot / komplekt
 • Suitsetamine  selleks mitte ettenähtud kohas (majas sees, sh koridorides, ukse ees, trepil vms)*
 •  al. 200 eurot
 • Öörahu rikkumine ja/või perenaise väljakutse külastajate korralekutsumiseks
 • al. 100 eur 
 • Tulekahju- ja valvesüsteemi tahtlik kahjustamine ja mitte-eesmärgipärane kasutamine, sh valehäire tekitamine
 • al. 200 eurot
 • Inventari rikkumine, varastamine
 • Külastaja täielik  omavastutus vastavalt kahju ulatusele
 • Täiendava lisakoristuse vajaduse tekitamine
 • Koristustööde maksumus
 • Külaliskorteri sunnitud sulgemine
 • Hinnakirjajärgne rendi maksumus sulgemisaja eest
 • Tahtlik kahju tekitamine, muul viisil pahatahtlik omavolitsemine
 • Külastaja täielik  omavastutus vastavalt kahju ulatusele

 

* suitsetamine lubatud grillnurga juures maja taga või parklas

Valgevilla külaliskorterid asuvad maja teisel korrusel, majas puudub lift.

Meelespea Valgevillas_kahjutasu rikkumiste korral_EST_04.2022